ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวแก้ว,ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราบัวแก้ว,ปุ๋ยอินทรีย์ปรับสภาพดิน,ปุ๋ยเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยเพิ่มธาตุเหล็ก,อาหารเสริมปุ๋ย,ปุ๋ยลดสภาพดินเป็นกรด,buakaew_14

http://www.bangkoksync.com

บริษัท บัวแก้ว 14 จำกัด               

ชื่อ (Contact Name):วิชุดา เมืองแมน
ชื่อบริษัท (Company name):บริษัท บัวแก้ว 14 จำกัด
ทีอยู่ (Address):71/65 ต.บึงคำพร้อย
รหัสไปรษณีย์ (Postal):12150
จังหวัด:ปทุมธานี
เขต:ลำลูกกา
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):02-532-6198
มือถือ (Mobile):087-061-9196
สำเนาใบทะเบียนพานิชย์:เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว
contact us

ที่ตั้งสำนักงาน

รายละเอียดบริษัท               ิีbuakaewปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวแก้ว

ปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทุกประการ วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น มูลวัว,มูลไก่,มูลเป็ด,มูลแพะและมูลค้างคาว โดยปราศจากมูลสุกรวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร เช่น เปลือกมันสำปะหลัง,กากถั่วเหลือง,กากปาล์ม,กากชานอ้อยและอื่นๆอีกมากมายขั้นตอนการหมักนำมูลสัตว์ต่างๆ ผสมกับวัสดุทางการเกษตรแล้วนำไปหมักตามวิธีของกรมวิชาการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย ใช้ระยะเวลาในการหมักอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายที่สมบูรณ์ที่สุด จนได้ฮิวมัสที่ดีที่สุดขั้นตอนการปั้นเม็ด นำฮิวมัสที่ได้จากการหมัก เข้าสู่กระบวนการปั้นเม็ดใช้สเปรย์ฉีดในปริมาณ 10% ของน้ำหนักปุ๋ย ซึ่งประกอบด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ หัวอาหาร ,ฮอร์โมนและพลูคาวที่อุณหภูมิไม่เกิน 30องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพ และเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่อย่างสบาย และสร้างลูกหลานในเม็ดปุ๋ย

หัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพปลอดสารพิษ Bio Logical Product ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และ สัตว์เลี้ยง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เช่น Benetical Microoganisms จุลินทรีย์ในกลุ่ม Bacillus sp, Asgergil - lusntger , Lacto bacillus , Streptococus sp ฯลฯ มีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพดินในการปลูกพืชทุกชนิดทนทานต่อโรคสูง เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว ทำให้รากใหญ่ หาอาหารได้ดี ลำต้นแข็งแรง เร่งการแตกรวง ผลผลิตสูง เมล็ดข้าวไม่ลีบได้น้ำหนักดี ปรับสภาพดินในการปลูกต้นไม้ ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดมีอาหาร ทำให้พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ผล ซึ่งจะช่วยสร้างระบบรากให้สมบูรณ์ไม่เน่าเสีย ลำต้น และใบแข็งแรงต้านทานโรคสูง


Its Meส่วนประกอบที่สำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว

ธาตุอาหารหลัก

N.ไนโตรเจน  มีประโยชน์ในการผลิตอาหารเป็นตัวสร้างอวัยวะต่างๆของพืชและเป็นตัวการสำคัญในการสร้างสารสีเขียว(คลอโรฟิลล์)   ถ้าพืชขาดไนโตรเจนจะทำให้พืชมีสีเหลืองซีด

P.ฟอสฟอรัส  มีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของรากทำให้รากขยายยืดถ้าต้นอ่อนขาดฟอสฟอรัสก็จะหยุดการเจริญเติบโตและพืชก็สร้างไนโตรเจนไม่ได้ ดังนั้นถ้าพืชขาดฟอสฟอรัสก็จะมีลักษณะคล้ายกับขาดไนโตรเจน

K.โปรแตสเซียม   จะทำให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้นช่วยในการสร้างโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล

ธาตุอาหารรอง

แคลเซียม  จะช่วยเสริมสร้างใบและรากให้แข็งแรง รวมทั้งมีความเกี่ยวพันกับแมกนีเซียม โปรแตสเซียม ถ้าธาตุสามอย่างนี้สมดุลกันพืชทั้งต้นจะสมบรูณ์เต็มที่ไม่มีข้อบกพร่อง

แมกนีเซียม เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างสารสีเขียว(คลอโรฟิลล์)และ เกี่ยวพันกับฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทำหน้าที่เป็นสื่อนำพาฟอสฟอรัสให้แก่พืช จึงเป็นตัวสำคัญในการผลิตเมล็ดที่ดี

กำมะถัน  ช่วยให้พืชผลิตน้ำมัน พืชที่ให้ผลผลิตน้ำมัน ไม่ควรขาดกำมะถัน.   


Its Meธาตุอาหารเสริม

เหล็ก  พืชต้องการเหล็กเพียงเล็กน้อยแต่เหล็กเป็นตัวสำคัญที่สุดในการให้ความเจริญเติบโตของพืชสูงสุด และมีความเกี่ยวพันกับโปรแตสเซียม แมกนีเซียม และแมงกานีส ถ้ามีเหล็กมากเกินไปจะเป็นพิษได้

แมงกานีส  ทำหน้าที่ร่วมกับเหล็กในการสร้างสารสีเขียว(คลอโรฟิลล์)ถ้าพืชได้รับแมงกานีสไม่เพียงพอใบของพืชจะขาดสีเขียวระหว่างเส้นใบเป็นจุดสีเทาพืชที่ต้องการแมงกานีสมากกว่าพืชชนิดอื่นๆคือมะเขือเทศ

โบรอน   มีความเกี่ยวพันกับแคลเซียม มีหน้าที่ทำให้แคลเซียมละลายตัวอยู่ในน้ำ ถ้าพืชขาดโบรอนพืชจะหยุดการเจริญเติบโตถ้ามีโบรอนมากเกินไปจะทำให้พืชตายได้

สังกะสีิ  มีหน้าที่คล้ายโบรอนเป็นตัวช่วยสร้างสารสีเขียว(คลอโรฟิลล์)พืชที่ขาดสังกะสี จะมีใบซีด หงิกงอ เช่น เป็นใบแก้วในพืชตระกูลส้ม

ทองแดง   มีหน้าที่คล้ายสังกะสีมีความเกี่ยวพันกับสังกะสี แมกนีเซียม และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำและเชื้อรา

โบลิบดินั่ม   มีความสำคัญกับพืชตระกูลถั่วมากในการสร้างปมราก

 


Its Meประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว

1.ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน และ บำรุงดิน

2.ช่วยลดและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้วติดต่อกัน 3-4ปี จะลดการใช้ปุ๋ยประมาณ 30-40 %

3.ช่วยให้ดินร่วนซุยและเพิ่มความสมบรูณ์ของดิน

4.ช่วยเพิ่มผลผลิตระยะยาว 

คุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว

1.มาตรฐานสากล

2.เนื้อปุ๋ย 100 % (ไม่มี) ส่วนผสมของสารเติมเต็ม
3.ออกฤทธิ์เร็ว คงตัวอยู่ได้นาน พืชสามารถดูดซับได้ดี


Its Meคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว

1.มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เป็นสูตรพิเศษใช้แล้วเห็นผลแน่นอน

2.ช่วยเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน

3.ช่วยย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดิน ช่วยฟื้นฟูดินที่เสียกลับสู่สภาพดินที่สมบูรณ์

4.ช่วยลดสภาพดินกรด ปรับปรุงโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด -ด่างของดิน

5.ช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายอากาศได้ดี เร่งการเจริญเติบโต ระบบรากสมบูรณ์

6.ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ต้านทานโรค ผลผลิตดี ผิวสวย มีน้ำหนัก

7.ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

8.หัวเชื้อเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง

9.สูตรพิเศษสำหรับ ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน,โกโก้ ,กาแฟ ,นาข้าว ,พืชไร่ ,พืชสวน

   ไม้ดอก ,ไม้ประดับและไม้ผลทุกชนิด